counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Följ oss på  Facebook  |  Instagram  |  Twitter  |  Bloggen

Huvudsponsor av

Bild och Ord Akademin

Från vänster: Jenny Engström, Joanna Murray och Magnus Ling på

Svenska Turistföreningen som tilldelats Encyklopedipriset och Tom Alandh

på SVT som tilldelades Lidmanpriset

För alla som inte var med kan vi berätta att det var en osedvanligt lyckad kväll.

Se reportage från kvällen

Men vad har hänt med Bild och Ord?