counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Offsettryck, datorisering och internet har

förenklat möjligheterna att kommunicera

med text och bild.


Det stora språnget i utvecklingen kom med datorn, som suddade ut gränserna mellan ordskaparna och bildskaparna och öppnade

helt nya möjligheter att nyansera och variera

det tredje språkets grafiska uttrycksformer

och berättargrepp.

Trots det känns behovet av effektiv kommunikation om möjligt ännu större än för fyrtio år sedan. Informationsutbudet växer i rasande takt. Företagens verksamhet internationaliseras och förändringarna går allt snabbare. Alla måste hänga med och förstå

vad som händer.

Det tredje språket handlar inte bara om information i tryckta medier utan också om information med rörelse, ljud och interaktivitet.

Tredje språket handlar om vikten av samspel mellan olika uttrycksformer när det gäller att skapa information. Det handlar om hur vi kombinerar ord, bild och form, men också ljud, och rörlig bild.

Tredje språket hjälper oss att bättre använda alla våra sinnen för att kommunicera.

Genom att olika uttrycksformer samverkar, för att budskapet ska bli så lätt som möjligt att ta

till sig, är det tredje språket det mest effektiva sättet att skapa information.

Tredje språket är ett begrepp som skapats av Bild och Ord akademins grundare, encyklopedisten och bildpedagogen

Sven Lidman. En alternativ benämning, som också myntats av Sven Lidman, är lexivisuell framställning. Vi möter idag det tredje språket överallt, i alla medier. Samspelet mellan ord

och bild har under de senaste 40 åren genomgått en teknisk revolution.

Bild och Ord akademin – tredje språkets akademi

en webbplats för dig som arbetar med information och kommunikation

Sven Lidman. Grundare av BOA 1983.

Foto Anders Engman

Se 2022 års mottagare

av Lidmanpriset

och Encyklopedipriset

Vad gör Akademin