counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

inte direkt att sjunga men ett belåtet leende kan skönjas när han viker ihop sitt manus och lämnar scenen.


En kort paus för mingel anbefalls innan matsalens dörrar slås upp. Maten tystar mun men några korta tal hålls innan det är dags för preses Marcus att inviga församlingen i nya planer för framtiden. Ny tid, ny plats och nu ny väg. För att råda bot för ibland dålig uppslutning konverteras månads- mötena till samtalsmöten.

Låt oss kalla dem ”Det goda samtalet”. Tanken är att presidiet formulerar ett intressant och lockande ämne som kan tänkas beröra samtliga ledamöter och som under kvällen lustfyllt diskuteras. Helt enkelt och inte krångligare än så. Radikal idé? Ja. Lyckosam?

Ja. Det goda samtalet blir en ny väg mot ett vitaliserat och livskraftigt BOA, tveklöst.


Stärkta av presentationer, middag och nya idéer för Akademin bryts taffeln och ledamöter och pristagare ger sig av hemåt i den mörka kvällen som nästan hunnit övergå i natt. Nåja, mörkt är det men faktiskt inte särskilt sent. Morgondagen är förhoppningsvis vikt för stordåd. Att sjunga en liten sång, att inhandla en inbjudande ny roman, att kontakta en dynamisk fotograf, att skriva något som inom en snar framtid publiceras under ett streck.Bo Bergström

ledamot

Ny tid, ny plats, ny väg – 2018 års prisgala i Bonnierhuset

Bonniers Conference Center, mitt i stan, är platsen för 2018 års prisgala. Således inte Filmhuset på Gärdet som brukligt. Nej, ny tid betyder ny plats.

I de gamla tryckpressarnas väldiga salar samlas nu Bild och Ord Akade- mins ledamöter.

Men fler än ledamöter strömmar till. En barnboksförfattare, några livs levande rollfigurer från böckernas värld, en journalist från en av de stora morgontidningarna, två presentatörer och sist men inte minst en nytillsatt preses. Någonting ligger i luften.


Preses Marcus Gärde intar scenen och blickar välkomnande bakåt i tiden med hjälp av de avgudade svartvita fotografierna av tidigare pristagare. Sedan vänder han på en femöring och fäster blicken framåt mot Lidmanpriset och Ann-Marie Lunds Encyklopedipris anno 2018. Stämningen är god och framförallt förväntansfull.

Lite bubbel innanför västen hjälper kanske till.


Spelet kan börja. Motiveringen för Lidmanpriset läses upp och

Marianne von Baumgarten Lindberg bjuder Lena Anderson fram till scenen. Lena tilldelas diplom och prissumma för sina älskade barnböcker och hon presenteras på ett sätt som stämmer så väl med hennes personlighet, mjuk, vänlig, innerlig och med lite spjuver glittrande i ögonvrån. Bokomslag passerar revy där uppe på vita duken och unga släktingar i publiken visar sig till allas förtjusning vara förebilder för rollerna i böckerna.

Samtidigt avslöjar Lena att hon själv givetvis är förebild för några av barnen.

Marianne frågar om hon inte vill sjunga. Lena avböjer men efter den avslutande tackceremonin ändrar hon sig och stämmer upp en visa som får luften i salen att tätna i känslofullhet.

a

Scenväxling.

Bryskt. Brutalt. Tiden och minnet får huvudrollerna och intar scenen efter

ett citat från ledamot Owe Gustafson.

Bo Bergström, undertecknad, introducerar Ludvig Hertzberg som är ansvarig redaktör för SvD:s essäproduktion ”Under strecket”, som fyller 100 år och snart ska tilldelas Encyklopedipriset. Publiken överraskas dock av ett tio minuter långt bildspel som visar krig, katastrofer och andra avgörande händelser från 1918 och fram till dagens datum 2018. På den sista bildrutan kan motiveringen till priset läsas mot en stiliserad bild av

en fullmåne.


Scenväxling igen. Ludvig Hertzberg tar vid. Med insiktsfull framtoning och välformulerade tankar och reflektioner förmedlar han bakgrund, syfte och genomförande av det hundraåriga projektet. Det finns mycket att berätta och han gör det så väl, så lockande, så medryckande.

Han avslöjar understreckarens verbala och visuella DNA, strecket, rubriken, bilden, signaturen … Han minns en och annan smärre katastrof men också uppmärksamheten, uppskattningen och det djupa intresset. Intensiva applåder efter avslutningen får honom