counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

En galakväll i Filmhuset 2017

Foto: Stina Stjernkvist

Videofilmer: Claes Henning

I år den 28 november delades Bild och Ord Akademins priser ut för 35:e  respektive 33:e året i rad. Fler än på många år samlades utanför biografen och stämningen var hög redan vid det inledande minglet. Encyklopedipiset 2017 gick till den ideella föreningen Wikimedia Sverige med motiveringen:

”För ett i det tysta revolutionerande och folkbildande arbete”


Lidmanpriset till Bildjournalisten Paul Hansen hade motiveringen: ”För en journalistik präglad av insikt och humanitet och i kraftfullt samspel mellan bild och ord ”


Detta säger dock mycket lite om de två pristagarnas under-

hållande, roande, oroande och berörande föreläsningar om sina erfarenheter. Sven och Ann-Marie log nog glatt och upp-

muntrande i sin himmel när Mattias berättade om en Encyklo-

pedi som utformas och byggs vidare av användarna själva.

Och alla levde intensivt in i en bildjournalists vardag när Paul beskrev ”en vanlig dag på jobbet”  // ett barn som föds på BB // en AIK supporter i pensionsåldern som med uppbjudande av sina sista krafter och med hjälp av hela supporterklubben  tar sig till Göteborg för att vara med om sin sista match // en kvinna i ett krig någonstans i världen som sitter utanför sitt hem efter att ha tvingats att se hela sin familj utsättas för det värsta tortyr som inte kan beskrivas i ord. Men ändå gör han det i ord, i detalj med den oskuldsfulla bilden som bakgrund. Att fånga sin publik är en sak men att gripa den så fullständigt är en mästares och värdig pristagares signum. Vi satt där tysta i mörkret en lång stund innan ljuset tändes och resten av kvällens program tog vid. Paul Hansen lämnade lite tidigare än vi andra eftersom – som han sa i sitt tacktal – var tvungen att vara i Syrien nästa morgon.