counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Tom Alandh som tilldelats Lidmanpriset

Motivering: För ett djupt berörande berättande, med medkänsla och humor, i dokumentär form om människors villkor i tillvaron

Jenny Engström, Johanna Murray och Magnus LingSvenska Turistföreningen som tilldelats Ann-Marie Lunds Encyklopedipris

Motivering: För modet att ställa sig bakom den mest levande encyklopedien om Sverige i modern tid – The Swedish Number