counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Jag heter Marcus Gärde och har just blivit vald till ny Preses för BOA.


Jag är för närvarande anställd hos Bold Scandinavia som

Creative director och har varit ansvarig designer för kunder som SAS och Nordea. Jag är van vid att arbeta tvärvetenskapligt, i en kreativ miljö där en god kultur är avgörande för att kunna leverera kreativa lösningar på hög nivå.


Jag har en bakgrund inom typografi och är författare till två böcker inom ämnet. Under tio års tid arbetade jag som lärare och föreläsare på ett flertal av landets designskolor.

Jag drevs av ett inre syfte att överbrygga den äldre kunskapen inom yrket, som var på väg att försvinna, med den nya digitala utvecklingen som pågick.

Jag hade under denna tid förmånen att få Björn Erikstam både som lärare men också som kollega när vi arbetade tillsammans på Berghs, Forsbergs och Beckmans.

Det är genom Björn min förbindelse med BOA etablerades.


Framtid för BOA

Jag tror på tillväxt genom ömsesidigt beroende, där individen blir en blomstrande enhet inom en växande helhet.

Samarbete över gränser ger upphov till synergier som har mer makt än enskilda åtgärder. Därför ser jag fram emot mer frekventa möten inom BOA, på ett avslappnat sätt, där kunskapen kan flöda och skapa nya uttryck och förgreningar.


Följ oss på  Facebook  |  Instagram  |  Twitter  |  Bloggen

BOA:s nya preses