counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Bild och Ord Akademins Vänner

Bild och Ord Akademins Vänner


Du stödjer BOA:s verksamhet med 250 kronor/år och för detta får du:

Gratis tillträde till akademins möten och sammankomster.

Vid dessa samlas vi först kring vin och tilltugg och därefter ett intressant föredrag eller studiebesök med Bild & Ord som tema.


Du blir också inbjuden att delta i den årliga utdelningen av akademins

priser och arrangemang i samband med denna.

Tal, föredrag om och av pristagarna och middag till självkostnadspris i Filmhuset. I det sammanhanget har du även möjligheter att bjuda in

egna gäster. Dessutom får du rabatt hos en hel del företag.


Du anmäler dig helt enkelt här: mejla BOA

och genom att betala in årsavgiften på vårt Plusgiro 29170-8  

(glöm inte att skriva ditt namn)