counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Uppdrag


Bild och Ord Akademin är en informationsakademi, som grundades 1983 på initiativ av lexikografen Sven Lidman för att möta ett upplevt behov av en institution som "vårdar språket och kreativiteten i ord- och bildkommunikationen". Initiativet till Bild och Ord Akademien, som är ett tvärvetenskapligt forum för olika yrkesgrupper inom informationsområdet, togs av Sven Lidman år 1983. Bild och Ord Akademin vill motverka specialisering och fragmentisering. Den ska ge uppmuntran och stöd åt dagens informatörer och bidra till att förbättra utbildningen av morgondagens. Akademin har minst 20, och högst 55, ledamöter. Till akademin är anslutet ett akademiråd med stödjande och rådgivande funktioner.

samt att belöna goda exempel

Lite om grundaren av Bild&Ord Akademin – Sven Lidman

Vad gör Akademin