counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Akademins mål:


att bidra till utvecklingen av budskap i bild och ord mellan avsändare och mottagare,

samt att belöna goda exempel

Lite om grundaren av Bild&Ord Akademin – Sven Lidman

Vad gör Akademin