counter on iweb

Vad gör Akademin

Akademins stolar

Akademins priser

Ledamöter

Arkiv

Kontakt

Lite om grundaren av Bild&Ord Akademin – Sven Lidman

Bild och Ord Akademin grundades 1983 av lexikonproducenten Sven Lidman för att möta

ett upplevt behov av en ny institution som har

till uppgift att studera och  vidareutveckla den moderna informationstekniken som grundas på integration av ord och bild.

Bild och Ord Akademin är ett tvärprofessionellt forum för olika yrkesgrupper inom kommunikationsområdet.bidra till utvecklingen av budskap i bild och ord

samt belöna goda exempel


motverka specialisering och fragmentisering


uppmuntra och stödja dagens kommunikatörer

och bidra till att förbättra utbildningen av

morgondagens dito


Bild och Ord Akademin har minst 20 och högst

55 ledamöter.

Akademin vill

Vad gör Akademin